top of page

Huisregelement

Wie zijn wij?

Speelplein De Driehoekjes vzw is een speelplein in Brasschaat. Als speelplein is het ons doel om jullie kind(eren) een leuke tijd te geven, door leuke activiteiten en uitstappen te organiseren.

Wij zijn een vzw, dit wil zeggen dat onze animatoren onder een vrijwilligersstatuut staan. De eventuele winst die wij maken, investeren we in nieuw materiaal en activiteiten, om zo de kinderen een leuke speelpleintijd te geven. De animatoren en het bestuur staan in voor de dagelijkse werking van het speelplein. Ons bestuur bestaat uit onze voorzitter, penningmeester en secretaris.

U kan ons altijd bereiken via info@dedriehoekjes.be. Tijdens de paas- en zomervakantie kan u ons ook bereiken op het nummer 0497/ 67.69.31.

Iedere week werken wij met een hoofdanimator. Deze kan u herkennen aan de rode trui. Bij de hoofdanimator kan u gedurende de speelpleinweek altijd terecht met uw vragen.

Locatie

Sinds 2015 houden we onze speelpleinwerking op de terreinen van de basis- en middelbare school Het Atheneum/Wonderwijs te Brasschaat. Ons speelplein is te bereiken via de Van Hemelrijcklei 81 (Ingang CLB).

Openingsuren

Ons speelplein is open in de paas- en zomervakantie.

Inschrijving voormiddag: 7u15 - 10u

Middag brengen en ophalen: 12u15 - 14u

Ophalen: vanaf 16u15 - 18u

Gelieve deze uren te respecteren zodat onze activiteiten niet in het gedrang zouden komen. Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit dan even te melden aan de hoofdanimator.

Op wettelijke feestdagen zijn wij niet geopend.

Prijzen

Onze prijzen per kind zijn als volgt:

Hele dag: €6

Halve dag: €4

Inschrijving (eenmalig per werkingsjaar): €10

Hebt u het inschrijvingsgeld tijdens de paasvakantie betaald, dan dient u deze niet meer in de zomervakantie te betalen. In het inschrijvingsgeld zit de verzekering inbegrepen. Uw kind is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor groeperingen (lichamelijke schade en materiële schade) en medische kosten.

U kan zowel CASH als met BANCONTACT betalen.


Wij accepteren volgende digitale betaalmogelijkheden:

Digital_Pay_Methods.png

Inschrijven

U hoeft uw kinderen niet op voorhand in te schrijven.

‘s Morgens kan u dus nog beslissen of uw kinderen al dan niet naar het speelplein komen en dan betaalt u ter plaatse voor een hele of halve dag. Betalen kan zowel cash als met Bancontact.

Kindjes van 4 (het jaar dat ze 4 worden) tot 12 (het jaar dat ze 12 worden), kunnen bij ons terecht voor een leuke en actieve dag. Uw kind moet zindelijk zijn wanneer hij/zij naar het speelplein komt.

U hoeft hier op voorhand niets voor te doen. Wij vragen alleen bij de eerste inschrijving om een formulier in te vullen met de basisgegevens van het kind, en met contactgegevens van mensen die wij kunnen bereiken in noodgevallen. Dit kan u invullen bij het afzetten, dus houd hier best even rekening mee in uw planning..

Wij werken met reserve animatoren, wanneer er meer kinderen aanwezig zijn dan verwacht, doen wij beroep op onze reserve animatoren.

Eventuele stopzetting opvang

Speelplein De Driehoekjes VZW kan ten aller tijden de opvang stopzetten of kinderen weigeren. Om te verduidelijken welke "regels" wij hanteren hebben we volgend regelement op kindermaat ontworpen:

Indien het kind één van bovenstaande regels overtreedt, kunnen hier consequenties aan vasthangen. Dit kan gaan van "straffen" tot weigering van het kind. 

Indien we overgaan op het weigeren van opvang zullen we dit doen aan de hand van onderstaand stappenplan:

Als ouder draagt u ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw kinderen naar het speelplein kunnen komen.

Indien ouders zelf fysieke of verbale agressie tegen over kinderen of de animatoren tonen, wordt het gezin mogelijks onmiddelijk de toegang tot het speelplein ontzegd. 

Indien de opvang dient te worden stopgezet wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Het reeds betaalde bedrag voor de dagopvang wordt echter niet terugbetaald.

Uitstappen

Deze paasvakantie worden er geen uitstappen voorzien.
Iedere donderdag gaan we op uitstap. Deze wisselt van een ‘grote’ tot een ‘kleine’ uitstap.

Kleine uitstap: Het Park van Brasschaat, … (uitstap zonder meerprijs)

Grote uitstap: De Zoo, Zwemmen, De Lilse Bergen, … (uitstappen met een inschrijvingslijst en vaak met een meerprijs)

Voor een grote uitstap kan het zijn dat we een extra bijdrage vragen. Binnen deze bijdrage is het inkomticket en de eventuele vervoerskosten inbegrepen. De nodige informatie wordt op voorhand via onze Facebookpagina en op het speelplein gecommuniceerd.

Wat neem ik mee naar een speelpleindag?

Wat neem ik mee: middageten voor de kinderen, drinken en eventueel een koek en/of fruit.

Tijdens het middageten voorzien wij een extra drankje. Uw kind krijgt de keuze tussen een brikje appelsap, appelsiensap, chocomelk of fristi. Tijdens het vieruurtje krijgen de kinderen een koek of een stuk fruit en een drankje.

Bij zonnig weer vragen wij om eigen zonnecrème mee te geven.

De kans is groot dat uw kind(eren) vuil kunnen worden tijdens een speelpleindag, daarom vragen wij jullie om eventueel reserve kleren mee te geven. Dit vooral bij warm weer, omdat we dan soms waterspelletjes spelen.

Uw kind mag met zijn fiets of eigen materiaal naar het speelplein komen maar dit is op eigen risico. Wij staan niet in voor mogelijke schade, ongevallen of diefstal.

Gelieve geen waardevolle voorwerpen mee te brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies. Je kan deze tijdens de dag afgeven aan de hoofdanimator.

Gebruik en het nemen van foto's

Bij de inschrijving vragen we om een inschrijvingsformulier in te vullen. Hierbij vragen wij jullie toestemming om foto’s van jullie kinderen te maken om die dan op onze website, Facebookpagina en Instagrampagina te kunnen plaatsen. Deze foto’s kunnen genomen worden tijdens een speelpleindag of een uitstap. U kan aangeven of we al dan niet foto’s van uw kind(eren) mogen maken.

Medicatie

Alsook vragen we jullie akkoord voor de medische verzorging van uw kind(eren). Hierbij mogen wij bijvoorbeeld uw kind ontsmetten na een val. U hebt de keuze om hier al dan niet akkoord mee te gaan.

In principe wordt er geen medicatie toegediend tijdens de speelpleinwerking. Uitzonderlijk kan er in samenspraak met de hoofdanimator en de ouder toch medicatie toegediend worden.

Fiscale attesten en documenten ziekenfonds

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Als speelplein kunnen wij een fiscaal attest voor u laten opmaken via een digitaal platform van de overheid. Wanneer u dit wenst, moet u tijdens de zomervakantie een papier met volgende gegevens binnen brengen: Naam + voornaam + adres + rijksregisternummer + geboortedatum van het kind alsook de schuldenaar ten laste (naam + voornaam + adres + rijksregisternummer). Deze gegevens moeten voor onze laatste speelpleindag van de zomervakantie binnen zijn. Fiscale attesten die later opgevraagd worden, zullen niet opgemaakt worden.

Alsook kan u een tegemoetkoming van de mutualiteit krijgen. Hiervoor dient u een gefrankeerde enveloppe, met naam, adres en het nodige document van de mutualiteit op het speelplein binnen te brengen. Deze enveloppe (met document) moet ook voor onze laatste speelpleindag van de zomervakantie binnen zijn. Documenten die laattijdig worden afgegeven, worden niet verwerkt. Dit zodat we de nodige tijd hebben om alles te verwerken.

Privacy en GDPR

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database op onze server. Deze server is enkel beschikbaar voor de hoofdanimatoren en het bestuur. Deze data gebruiken we om gegevens op te zoeken, zoals wanneer uw kind is ingeschreven, de medische info te bekijken en u te kunnen contacteren in nood.

 

We verzamelen:

  • Naam, voornaam, adres, naam kind, geboortedatum kind op grond van wettelijke verplichting om fiscale attesten te kunnen voorzien

  • Telefoonnummers, E-mail, medische gegevens op grond van vitaal belang om te kunnen gebruiken in nood tijdens een speelpleindag

 

We koppelen uw persoonsgegevens met:

  • Ingeschreven dagen

  • Betaling informatie

 

Alle gegevens worden bijgehouden om de nodige documenten te kunnen opmaken. Op vraag kunnen uw gegevens expliciet verwijderd worden.

Aanvaarding huishoudelijk regelement

Met de inschrijving van uw kind, gaat u akkoord met ons huishoudelijk reglement.

bottom of page